Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních informací a údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob týkající se zpracování osobních údajů         a informování subjektů o užití dat (dále pouze „ GDPR“).

Společnost:

BMT CZ s.r.o.

Chrastavská 327/23
460 01 Liberec
Česká republika
 
Email: info@bmtcz.cz
IČ: 22797262   
DIČ: CZ22797262

 

Jako správce nebo zpracovatel osobních údajů, Vás jako naše zákazníky nebo uživatele webových stránek www.bmtlogistics.cz, chce informovat o zpracování informací, osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Zodpovědná osoba pověřená správcem a zpracovatelem o ochraně osobních údajů:

Miroslav Šťastný

Buková 121/5
463 12 Šimonovice
Česká republika
 
Tel.: +420 737 277 715

 

Níže v textu Vás informujeme o:

 • Jaké osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje
 • Komu mohou být předány osobní údaje
 • Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat
 • Jaké máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

 

 

Pokud bude potřeba je Vám k dispozici pověřená osoba o ochraně osobních údajů ze společnosti BMT CZ s.r.o. nebo se obraťte přímo na email společnosti info@bmtcz.cz. Budeme Vám k dispozici, pomůžeme a poradíme Vám dále v této oblasti o zpracování osobních údajů v naší společnosti.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Informace  a osobní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním našich služeb zákazníkům. V případě, že nás kontaktujete můžete být vyzváni prostřednictvím telefonu, emailu nebo webových stránek o poskytnutí nezbytných informací a údajů.

 

Zpracovávat budeme zejména tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Adresa nebo sídlo společnosti
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

 

Účel zpracování

Informace a údaje, které nám poskytnete, používáme ke zpětnému kontaktování, pro doplnění dat, o které jste žádali a také pro účely splnění našich povinností na základě objednávky nebo uzavřené smlouvy. Veškeré údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění právního vztahu a poskytnutí informací pro účely zpětného kontaktu na Vámi vznesené dotazy považujeme za náš oprávněný zájem. V případě pokud nám informace neposkytnete, nemohli bychom Vás kontaktovat a mohlo by dojít k nesplnění našich povinností a k neuzavření právního vztahu.

 

Přístup k osobním údajům

Ve společnosti BMT CZ s.r.o. mají přístup pouze naši zaměstnanci a to pouze ti, kteří mají oprávněný důvod (například při kontaktování zaměstnanců, vedení personální agendy, nabízení našich služeb nebo při účetních a daňových operacích).

Osobní údaje můžeme při oprávněném důvodu předat našim externím dodavatelům služeb při zajištění nezbytného chodu společnosti nebo zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

Informace a osobní údaje, které mohou být předány:

 • Partnerům, kteří zajištují chod našich serverových, webových, cloudových, telekomunikačních a jiných IT služeb.
 • Obchodním partnerům, jejichž služby pro Vás dodáváme.
 • Dále našim externím účetním subjektům, daňovým poradcům, právníkům a dalším při oprávněném důvodu předání informací a údajů.
 • V případě vyžádání předáme údaje na vyžádání státním institucím  k jejich exekutivě.

 

Jak dlouho budeme zpracovávat informace a osobní údaje

Informace a osobní údaje budeme zpracovávat na dobu nezbytně nutnou, kdy Vám budeme poskytovat naše služby, plnit vzájemný právní vztah a dále ještě 5 let poté nebo do doby trvání Vašeho souhlasu, také po dobu nezbytně nutnou k plnění legislativních nařízení, například k plnění archivačních povinností a zákonu o archivnictví a evidenci, zákonu o účetnictví, zákon o daňové povinnosti. Záznamy o činnosti IT systému uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu informací a dat.
 • Právo na vymazání, být zapomenut.
 • Právo na omezení zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Níže jsou dále práva vysvětlena.

 

Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete skrze email společnosti info@bmtcz.cz nebo přímo skrze text webového formuláře. Případnou stížnost můžete podat u dozorčího Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdykoliv si můžete požádat o naše potvrzení, zda a které osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu je zpracováváme. Komu jsou přístupny a kam je předáváme, jak dlouho je uchováváme a zpracováváme. Samozřejmě můžete uplatnit svá práva na výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, kde jsme údaje získali.

Můžete nás kdykoliv požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jste je poskytli nepřesně či neúplně.

Na vaši žádost Vaše data vymažeme, pokud již není potřeba je uchovávat a zpracovávat, pokud bychom je snad drželi protiprávně.

Pokud bychom řešili sporné otázky ohledně zpracování Vašich údajů, omezíme jejich zpracování a pouze je uložíme. Případně použijeme z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete namítat zpracování Vašich údajů z důvodu oprávněného zájmu.

 

Tyto Zásady zpracování informací a osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018 a jsou k dispozici na našich webových stránkách www.bmtlogistics, v záložce Ochrana osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

Zaujaly Vás naše služby? Poptejte je ještě dnes!

My se Vám ozveme a dohodneme bližší podmínky spolupráce...

Vytvořit objednávku

Objednávkový formulář